Xin ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

 

Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh  nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Giáo dục (Sửa đổi) theo nội dung phiếu hỏi gủi kèm. Mọi ý kiến đóng góp gửi vào gmail: thminhnong@pgdviettri.edu.vn

 

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm: Tải về

File đính kèm

1. Luật sửa đổi giáo dục:  đính kèm

2. Mẫu lấy ý kiến:    đính kèm