GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG

Những nét chính về trường Tiểu học Minh Nông:

- Tên trường: Trường Tiểu học Minh Nông

- Địa chỉ: Phường Minh Nông – Thành Phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

- Email: thminhnong@pgdviettri.edu.vn

- Số điện thoại: 0210 3845423

Đạt chuẩn quốc gia: năm 2000

Website : thminhnong@pgdviettri.edu.vn

- Ban Lãnh đạo nhà trường bao gồm:

1. Cô Nguyễn Minh Nguyệt – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng.

- Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học.

- Điện thoại liên hệ: 0983297126

2. Cô Đào Thị Kim Cúc – Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng - CTCĐCS

- Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học.

- Điện thoại liên hệ: 0984129802

        TH Minh Nông được thành lập từ năm 1989, đóng trên địa bàn khu Hòa Phong - Phường Minh Nông – Thành phố Việt Trì. Tính đến năm 2018, trường  đã trải qua 29 năm xây dựng và phát triển. Với quy mô lúc đầu là trường phổ thông cơ sở với 2 cấp học, trải qua nhiều thời kỳ đến nay trường đã có 18 lớp với tổng số 592 học sinh. Có 37 CBGV-NV trong đó Biên chế 29 đ/c có trình độ trên chuẩn: 100% ; (Cao đẳng: 03 ; Đại học: 26)

      Trong những năm qua trường luôn có ý thức xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn về đào tạo, giỏi về chuyên môn. Trường luôn tạo mọi điều kiện cho các giáo viên theo học các lớp để nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, ở mỗi tổ bộ môn đều đã có những giáo viên có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt được công nhận là giáo viên giỏi cấp Thành phố.

        Trong những năm đầu thành lập, trường thực sự gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Đến nay, được sự quan tâm đầu tư của Thành Phố, của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh trường đã dần đi vào ổn định về CSVC, cụ thể:

       Khối phòng học kiên cố: 19 phòng, các phòng bộ môn, phục vụ học tập 05(2 phòng Tiếng Anh, 1 phòng tin học. 1 phòng Nghệ thuật, 1 phòng đọc Thư viện Room to Read), Phòng hành chính, quản trị : 07;

Tổng diện tích toàn trường: 8548 m2; Bình quân 15,4m2/HS;

Trong đó sân chơi : 2500m2; Diện tích sân thể dục: 3000m2

        Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, trường Tiểu học Minh Nông đã có đủ bộ máy quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục Tiểu học. Việc tổ chức và quản lý của nhà trường thực hiện trên cơ sở Điều lệ trường Tiểu học, mọi kế hoạch hoạt động của các đoàn thể được xây dựng đảm bảo công khai, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

    - Chi bộ Đảng nhà trường luôn giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, năm 2016, 2017 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, năm 2018 đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     - Công đoàn cơ sở nhiều năm được công nhận danh hiệu Công đoàn vững mạnh, được công nhận cơ quan văn hóa cấp Thành phố và cấp Tỉnh.

       - Liên đội nhiều năm đạt Liên đội mạnh được Thành đoàn tặng giấy khen.

      - Trường Tiểu học Minh Nông  đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2000 và được công nhận lại theo quyết định số 962/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ ngày 12/04/2012. Được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 từ tháng 4/2017

       Những thành tích nổi bật đã đạt được:

* Đối với tập thể trường:

Năm học 2013-2014: TTLĐXS - được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng  khen - Theo Quyết định số 1830/QĐ - UBND ngày 11/8/2014

Năm học 2014-2015: TTLĐXS - được UBND tỉnhPhú Thọ tặng Bằng khen -Theo Quyết định số 1739/QĐ - UBND ngày 31/7/2015

Năm học 2015-2016: TTLĐXS - được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen - Theo Quyết định số 2007/QĐ - UBND ngày 16/8/2016

Năm học 2016-2017: TTLĐXS - được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen - Theo Quyết định số 2025/QĐ - UBND ngày 11/8/2017

Năm học 2017- 2018 : TTLĐTT - UBND thành phố Việt Trì tặng Giấy khen – Theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

* Đối với cá nhân:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi

LĐTT

CSTĐCS

CSTĐ cấp tỉnh

Cấp trường

Cấp TP, huyện

Cấp tỉnh

2013-2014

16

4

0

6

1

0

2014-2015

17

4

0

19

3

0

2015-2016

20

5

0

6

3

0

2016-2017

22

5

 

16

4

 

2017-2018

22

5

 

6

4

 

 

                                            Ban giám hiệu Trường TH Minh Nông

Bài viết liên quan